Create visual impact
from the anvil till the digital world.

MEE en Vivenz zijn gefuseerd. Dit vraagt om een nieuwe identiteit vanuit herkenbaarheid van beide beeldmerken. Dit hebben we gedaan door iconische elementen her te gebruiken. De afgeronde lijnen uit het Vivenz logo zijn weer terug te vinden in de nieuwe logo’s. Om even veel lading te geven vanuit de beide logo’s is een kleur in het pallet toegevoegd. Deze donkere neutrale kleur brengt rust in het kleurrijke geheel. 

Samenwerking is één van de kernwaarden van MEE/Vivenz. Dit is gesymboliseerd door een connectie te maken tussen twee figuren. Voor de presentatie is een korte logo-animatie gemaakt.